2 Voices
Katrina Hedén och Ruth Segerberg. Två rutinerade frilansande sångerskor och sångpedagoger.Tillsammans önskar vi sprida den klassiska sångrepertoaren till en bredare publik.

Vår strävan är att skapa konserter där olika konstformer möts t ex genom att blanda musiken med poesi, dikter, bilder och ibland även enklare scenografi och rekvisita.Vi anpassar gärna våra program efter beställarens önskemål men har också färdiga program som vi gärna framför.

Våra konserter…
framförs med pianist och är genomarbetade så att ett tema eller en berättelse knyter samman sångerna. Vi bygger ofta upp en miljö, en stämning som en ram kring hela framförandet.

Genom att framföra konserterna med en visuell inramning når vi lättare ut till den yngre publiken och till de som är ovana att gå på romanskonserter. Vår ambition är att föra vidare och sprida den klassiska sången och har funnit att vi hittat ett bra koncept och fått bra respons av vår publik.


 
^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.