Catharina Lindahl
Catharina har lång erfarenhet som artist. Hon sjunger egna låtar med svenska texter (pop/rock) som tar upp saker i livet som stress, drömmar, hinder etc. Hon väver ihop sången med talad inspiration.

Med sina föreläsningar vill hon inspirera till förändring och att våga gå nya vägar. Hon vill tydliggöra mönster, öppna upp känslor och ta upp värdet av att börja lyssna på sig själv. Catharina vill ge åhörarna verktyg för att hitta vägen till en stärkt självkänsla och ett bättre välmående.

Hon vill bygga grunden för en bättre kommunikation, både till andra och inuti sig själv. Hur hanterar du situationer och hur leder du dig själv genom livet? Lär dig att kommunicera bättre med dig själv och människor omkring dig, privat och på jobbet.

Med musiken som verktyg blir känslan djupare och man kan komma åt saker som legat gömda, för att kunna börja tas om hand. I en grupp kan man ta tillvara detta tillfälle genom att dela med sig av sina upplevelser och diskutera saker man inte haft chansen eller vågat prata om. På detta sätt kan man kanske upptäcka att man inte är så ensam som man trodde, om sina känslor och upplevelser. Det finns här möjlighet att skapa bättre förståelse och samarbete i gruppen, och med hjälp av detta kunna nå bättre resultat för verksamheten.

FÖRELÄSNING PÅ TEMADAG/KONFERENS/KICK-OFF
Catharina inleder med sin Föreläsning med Musik, vilket öppnar upp för känslor och tankar. Det kan sedan övergå i diskussioner parvis eller i smågrupper, med återsamling för att ta upp och diskutera resultaten. Man kan på så vis sätta igång ett arbete som är i linje med de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, för att kunna skapa ett bättre klimat på sitt företag och få ett mer välmående arbetsteam, vilket går hand i hand med ett gott resultat.

MUSIK VID ANDRA TILLFÄLLEN & PRAKTISKA DETALJER
Catharina sjunger även till fest, bröllop etc, och har en stor och bred repertoar.
Vid musikframträdanden kan Catharina erbjuda olika lösningar (även kombinerat):
• Singback, med färdiga bakgrunder
• En till flera musiker/ett band som kompar
• Eget komp på piano/keyboard

ENSKILDA VÄGLEDANDE SAMTAL
Catharina är högskoleutbildad vägledare. Hon kan genom enskilda samtal hjälpa dig att strukturera dina tankar, sätta upp mål, se vad som är absolut viktigast, och hjälpa dig hitta dina verktyg för det du har framför dig i ditt liv.

 
^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.