Göran Asaad
Göran började med standup comedy 2006 då han kom i kontakt med Sveriges roligaste kvinna Zinat Pirzadeh!
Han hade sin debut i Sveriges Radio P3 2006 och får folk att skratta, det råder det ingen tvekan om.
Det kan alla som varit på någon av hans företagskick-offer, biblioteksframträdanden, skolavslutningar eller fritidsgårdar skriva under på. Göran har även medverkat i humorprogramet Extra Extra på tv 3. Han har jobbat med Sveriges vassaste komiker helt enkelt.
En självsäker, utåtriktad, positiv och energisk Göran Asaad med glimten i ögat är som är enligt många en av Sveriges stora talanger inom underhållningsbranschen.
Göran jobbar även som skådespelare och finns med i den hyllande svenska drama komedin "Måste Gitt" som går på bio nu.
Han finnns även tillgänglig att boka in som konferencier.

Göran jobbar även som kulturpedagog/föreläsare och är aktuell med sin hyllade workshop "Uttryck Dig!" Det är ett projekt med workshop i kreativt skapande som handlar om att använda olika uttrycksmedel och utveckla sina färdigheter i att uttrycka sig. Syftet med workshopen som Göran Asaad håller är att ge ungdomarna möjlighet att prova ett uttrycksmedel och få utlopp för sin kreativitet och sina tankar. Uppgiften skulle förse med verktyg att använda för att uttrycka sig, för att på så sätt öka ungas möjligheter att påverka sin livssituation. Det övergripande målet är att skapa en mötesplats på skolan där ungdomar får möjlighet att stärka sitt självförtroende i en inspirerande samvaro.
Göran Asaad har arbetat som stå-upp komiker i snart tio år och har gjort över 3000 uppträdanden. Han ger praktiska tips och verktyg för att våga stå på scen, vare sig det är genom ett komiskt perspektiv eller för att få mer självsäkerhet i att uttrycka sig inför andra. Målet är att ge ett tvådelat perspektiv som består i att både hjälpa ungdomarna skriva eget material och låta dem träna på att skapa ett bra scenframträdande.
Unga har, vare sig de är under eller över 18 år, rätt att göra sin röst hörd, vilket föreskrivs i såväl FNs konvention om mänskliga rättigheter. Samtidigt är det svårt för ungdomar att bli tagna på allvar, och det är ofta som deras röster förbises.
Att skapa ett forum där unga får experimentera med ett fantastiskt uttrycksmedel är en del i arbetet att synliggöra unga och ungas röster.
Det är dags att någon pratar med ungdomarna. Nu kommer en revolutionerande workshop/föreläsning för unga.
Utlåtanden:
Kulturhuset Dieselverkstaden Augusti 2016
-Ungdomarna förvärvade nya kunskaper i kreativa uttryck i en öppen och tillåtande miljö där det fanns möjlighet att prova sig fram och hitta sitt uttryck.


 
^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.