Lasse Karlsson
Lasse Karlsson är en av Sveriges mest etablerade
komiker och anlitas både till stora företag och mindre tillställningar.

"Plötsligt finns det ett gäng människor som ägnar sig åt Stand-up Comedy som jag inte känner. Det kan man ju tycka är tråkigt för det är ju kul att känna människor, men det visar på en styrka och bredd hos genren.

När jag började med stand-up 91 så var den återkommande frågan hos journalisterna om inte det här med Stand-up Comedy bara var en fluga som skulle gå över. Idag snart 15 år senare vill jag hävda att intresset är större än någonsin. Man måste säga att det var en envis fluga…

Med de många nya komikerna har det även kommit en konstnärlig debatt som jag välkomnar. Många efterlyser en tuffare komik som går utanför det etablerade och som vågar ta större risker. Det är ute att vara mainstream och vara ett säkert kort på firmafester.

Jag anser att en komikers roll är att våga kliva ur det etablerade och se på världen ur en ny synvinkel. Problemet för den som söker en fara och en risk i sin komik är att han förmodligen får leta ett bra tag eftersom vi lever i en demokrati med yttrandefrihet. Iranska, kinesiska och nordkoreanska komiker har det enklare på den punkten.

För mig och min komik ligger utmaningen i att få publiken att se på sig själv på ett nytt sätt. Det hoppas jag kunna åstadkomma genom att titta noga på mig själv och mitt liv. Det som berör mig berör förmodligen också min publik. Den kan förhoppningsvis känna igen sig själv i mig eftersom jag ändå trots allt är ganska… mainstream."

Lasse Karlsson

…ett säkert kort.


 
Slickbag

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.