Näshulta manskör
Näshulta manskör bildades 2011.

Körens medlemmar kommer med nåt undantag från Näshulta.

Staffi Lontos är körens dirigent.

Körens medlemmar är för närvarande:
Staffi Lontos
Nicke Helldorff
Ulf Lundell
Staffan Liljesved
Thorgny Sundström
Tommy Johansson
Torbjörn Andersson
Daniel Linell
Bosse Hammarström
Bo Carlén
Anders Nordin
Michael Andersson
Magnus Boson
Rolf Andersson
Robert Hjalmarsson


 
^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.