Pia Alsin Harpa Solo
Pia Alsin har varit yrkesverksam sedan 1987 som frilansande harpist. Pia anlitas flitigt av alla professionella symfoniorkestrar i Sverige. Är dock mest verksam i Kungliga Hovkapellet.

Som kammarmusiker är hon ofta engagerad med sina fyra ensembler, bl a Music Queens, som har producerat två CD-skivor; Drömsyn och Himla Nordiskt, som båda säljs i Japan.

Med Music Queens har Pia konserterat i Mexico City, inbjuden av Svenska ambassaden.

I Wien har Music Queens spelat i IKEA´s regi.

Pia har vid flertalet gånger konserterat där det svenska kungaparet deltagit.

Pia Alsin spelar solo vid alla tänkbara tillställningar som t.ex. bröllop, dop, fester, konferenser, middagar, invigningar m.m.


 
^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.