Pia Alsin Harpa Solo
Pia Alsin har varit yrkesverksam sedan 1987 som frilansande harpist. Pia anlitas flitigt av alla professionella symfoniorkestrar i Sverige. Är dock mest verksam i Kungliga Hovkapellet.

Som kammarmusiker är hon ofta engagerad med sina fyra ensembler, bl a Music Queens, som har producerat två CD-skivor; Drömsyn och Himla Nordiskt, som båda säljs i Japan.

Med Music Queens har Pia konserterat i Mexico City, inbjuden av Svenska ambassaden.

I Wien har Music Queens spelat i IKEA´s regi.

Pia har vid flertalet gånger konserterat där det svenska kungaparet deltagit.

Pia Alsin spelar solo vid alla tänkbara tillställningar som t.ex. bröllop, dop, fester, konferenser, middagar, invigningar m.m.


 
Eddie Meduza Lever

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.