Stockholm Singers
Stockholm Singers är en konsertkör på hög nivå. Ensemblen bildades 2005 av Bo Aurehl, som en vidareutveckling av Kammarkören Svenska Röster.

Kören består av ett 20-tal erfarna och högt motiverade sångare, som önskar levandegöra den stora körrepertoaren från renässans till nutid.

Repertoaren är inriktad på "önskemusiken" från varje epok, såsom Palestrina, Bach, Brahms, Mendelssohn, Schönberg, Martin, Britten, Kodály och svensk musik.

Kören har fått flera erkännandet för sin höga nivå, exempelvis förstapriser i Grand Prix i Italien 2015 och Budapest 2016.


 
^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.