ELISABETH HANSSON
En sångerska med erfarenhet från framförallt klassisk musik, men även från andra genrer. De musikprojekt hon just nu håller på med är t.ex Tintarella di Stella ett program med en klassisk gitarrist, ett projekt med musik av kompositören Moondog samt lite experiment inom nån slags ambient musik. Repertoar: Visor, romanser, opera, kyrkomusik. F Schubert, W A Mozart, G Bixet, C M Bellman, C J L Almquist m.fl. Konserter på Svaneholms slott 00, Berwaldhallen Carmina Burana 99 och konserter med romans-, opera-, vis- och kyrkoprogram. Utbildad på Operastudion 67 i Stockholm och Studio Lirico, Cortona i Italien.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.