OMÖJLIGA CYKLAR
En mycket rolig upplevelse. Alla tror att de kan, men upptäcker snart att det inte är så lätt. Skratten avlöses endast av den förtvivlan som uppstår när man misslyckas. Dessa cyklar går att använda på många sätt men knappast som transportmedel. Lämpar sig däremot mycket väl när man vill tävla. Tja vad tror du...?
Det finns två cyklar. Finns i Skellefteå

Tekniska data: Vikt 7 kg. Yta som man kan cykla på .

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.