Tortilla Flats är ett Stockholmsbaserad band som spelar Blues/Country-Americana. Vi är en trio i grund och botten men har ett stall gästmusiker (kontrabas, blås, kör, violin m.m....