AARON SPRINGFIELD BAND
Det är så pricksäker country att man ibland tvivlar på de blå-gula rötterna...
det här är bästa svenska countryn i år.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.