ALBERT EINSTEIN
En gammal man som varit med på många uppdrag i form av invigningar med vetenskap och matematik som tema.

Reklamstatist och utmärkt som doorman.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.