ALEGRE
Underbara toner till tre välklingande instrument.
Allt från klassisk musik till visor och lättsamare underhållning.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.