ANDERS BERGKVIST
Förändringsprossesen, från iq till eq=emotionell intlligens.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.