Anders Dahlquist föreläser

Id: 10096

Anders Dahlquist föreläser
Är du en generationsrasist eller vågar du lita på en 80-talist? Frågan är befogad efter att man har varit i kontakt med Anders Dahlquist, 57 år ung, VD och ägare av FemTre Projekt AB som ligger i den vackra Storsjöbygden, strax utanför Östersund.

Anders är en norrlänning med ett brokigt förflutet. Han har arbetat inom det militära, i hotellbranschen samt som föreläsare och coach. Ändå är det kanske som discjockey som han har mött allra flest människor. Det är i alla dessa möten som Anders insett att varje generation har sin styrka, att det uppstår en helt ny potential då olika åldersgrupper möts. Konsten är att skapa dynamik i mötet mellan olika generationer, menar Anders som numera gärna titulerar sig generationsexpert.

Anders är väl anlitad som projektledare, coach och föreläsare. Hans utstrålning, kreativitet och smittande entusiasm är påtaglig. Nu lanserar han föreläsningar och workshops med fokus på generationsförståelse. Målgruppen är spridd, kunskapen om de fyra generationerna vill han dela med sig av till så många som möjligt. Konceptet passar varje organisation som vill ha nya infallsvinklar och medel att gå framåt.

Kunskapen om de fyra generationerna öppnar för utveckling, både hos dig själv och hos andra. Jag är nörd på det här med generationsförståelse, det är med den kunskapen som vi kan utveckla glesbygden och få hela Sverige levande menar Anders.

Energi, förnyelse och utveckling skapar arbetstillfällen
En av Anders stora utmaningar är att hjälpa företag, kommuner och organisationer att utvecklas utifrån de generationsförändringar som sker på arbetsmarknaden och den starka utvecklingen inom turismen. Han knyter ihop sina kunskaper med erfarenheterna av gamla och nya företagskulturer samt det nya ledarskapet.

Anders har själv varit arbetslös, anställd, företagsledare och arbetat inom olika styrelseuppdrag. Han är en visionär med en utpräglad helikoptersyn. Mot den bakgrunden kan han lätt se varje individs roll, oavsett vart personen befinner sig i organisationen. Han verkar gärna som handledare och mentor för den som vill utvecklas, det kan gälla insatser vid Starta eget-kurser till mentorskap för erfarna företagsledare.

Att våga öppna till förnyelse ställer krav, och allt utgår från människan. Jag vill att fler ska se människan som den starkaste resursen i projekten och jag vet att jag kan ge det som behövs för att utveckla både människan och företaget. När det t ex gäller arbetssökande vill jag hjälpa dem att se på sina egna möjligheter för att snabbt komma ut i det dagliga livet. Men för att den arbetssökande ska klara det, och känna att han eller hon får rätt uppbackning, krävs det genvägar som stärker kunskaperna på väg mot det uppsatta målet, i det här fallet arbete, säger Anders.

Ett medel för att få personer att utvecklas med egen drivkraft är att forma olika gruppkonstellationer. För att underlätta gruppsamarbetet är det bra om deltagarna lär känna varandra i uppstartfasen, det gör man alldeles utmärkt genom teambuilding säger Anders. Med den dynamik som uppstår i gruppen, anpassade utbildningar och företagsutveckling kan man få igång en enorm drivkraft som öppnar upp för inlandets utveckling inom de olika områdena.

Anders brinner för de möjligheter som närproducerat, handel och svensk turism medför. Han tycker också att företagande i inlandskommuner är extra viktigt, att området har goda möjligheter till att utvecklas med stöd av en generationsanpassad turism/kultur där företagande och verksamhetsutveckling växer i takt med ökningen av bl a det närproducerande och handel.
Norrlands inland är skafferiet som alltid finns på Nobelfestens middagar, men varför finns inte dessa råvaror på menyerna, säger Anders med glöd i blicken.
^