ANNIKA DOPPING
Annikas avsikt med det hon gör, vare sig hon är föreläsare, konsult, moderator eller TV-producent, är att förmedla läkande insikter. Att visa öppningar i laddade eller låsta situvationer, inspirera till vidarutveckling, underlätta dialoger och uppmuntra till eget ansvar ochhandling. Humor, värme, mänsklig mognad, klargörande kommunikation och handfasta verktyg är ledstjärnor. Ett exempel på föredrag är det om kvinnligt & manligt; kvinnlig och manlig makt , hur ka en manlig chef stödja kvinnor att utvecklas, olika sorters stresshantering, den nya sortens intelligens-SQ, andlig intelligens, hur man skapar en lycklig barndom i vuxen ålder och en arbetsgrupps olika utvecklingsstadier.
Annika har under sin tid som TV-producent med mänskliga frågor som specialitet samlat på sig en knippe användbara nycklar och visdom från världens alla hörn.
Dom ämnar hon dela med sig av.
Vilka tankesätt hjälper oss att fungera bättre i vardagen? Hur formar vi den framtid vi vill ha? Hur tar vi ansvar för vad vi lämnar efter oss till kommande generationer? Hur kan vi stödja varann att växa?
Seminariet handlar om allt från effekterna av vår placering i syskonskaran till våra val av ledare. Men framför allt handlar det om ökad självkännedom och lustfylld mognad. News you can use. Värme, skratt och igenkänning.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.