BARK
Techno och folkmusik i en obeskrivbar mix. B.A.R.K. står mittemellan det svenska kulturarvet och det nya moderna samhället. En länk till det bortglömda arvet. En trygghet i informationsbruset.


^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.