Hej Bosse, Det var ett fantastiskt välljudande framförande och alla som vi talat med har uttryckt samma beundran över den eufoni som Blåsette beskänkte nejden. Tack för att du och Blåsette ställde upp och hoppas att ni hade lite positivt utbyte själva. Med bästa hälsningar, Anders & Ida