BOB HUND
Det skulle vara lätt för mig att säga att jag inte hittar hem, men det gör jag tror jag. Vunnit pris för bästa textförfattare! Hårt turnérande rock n roll.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.