C-H SEGERFELDT
Äntligen kan vi lämna 40-talisternas ledarskap bakom oss - ett föredrag om den nya generationens ledarskap, där mötet får en ny och självklar roll.
I ett samhälle där vi löser allt mer ensamma vid datorn, har behovet av det goda mötet ökat. Vi vet att mötet behövs för att driva projekt, lösa problem, skapa kontakter. Men det går inte längre på det gamla vanligt
sättet. Möten för att få kreativitet och nå förändring kräver helt nya kunskaper. Det är dags att göra en mötesrevision.

Möten med mening - det nya sättet att leda, kommunicera och förändra.
Så gör du för att Mötet skall bli en kreativ motor i företaget.

I C-H Segerfeldts föredragsserie Communicatio ingår även:

Så får du människor att lyssna.
Förmågan att kommunicera är den egenskap som efterfrågas mest hos
framtidens ledare. Detta är ett föredrag om hur man gör för att komma en
bit på vägen och veta hur man fortsätter.

Förändring kräver motivation. Grunden för all förändring är övertygelse och
förståelse. Att kunna genomföra förändringar handlar om förmågan att
kommunicera, om att få andra människor med sig. Det är det som skiljer en
ledare från en vanlig chef.

Glädjen med humor i arbetslivet.
Humor är en försummad resurs för att förbättra kommunikation och
kreativitet på arbetsplatsen. Men humor uppstår inte av sig själv utan
kräver ett medvetet handlingssätt. Och belöningen är stor.


Informationsstress
80 e-postbrev idag? Så undviker du att drabbas av informationsstress. Testa
din egen informationsstress. Och gör något åt den.Presentation
Efter 12 år som nyhetsjournalist lämnade C-H Segerfeldt dagstidningarna för
att bli chefredaktör för Volvos koncerntidning och sedan informationschef
vid Statshälsan, nuvarande Previa..

Sedan 1985 år arbetar han som informationskonsult med betoning på chefers
kommunikation och utveckling av interninformation i företag. 1990
tilldelades han den europeiska sammanslutningen FEIEA´s (Federation of
European Industrial Editors´ Association) Diploma of Honour för
framstående insatser för att "förbättra kommunikationen och förståelsen
mellan anställda".

Han driver ett eget aktiebolag, men är också knuten till Svenska
Konsulthuset, en paraplyorganisation
för 20-talet konsulter, där samtliga arbetar med olika former av
säljträning, chefsutbildning och
organisationsutveckling på ledningsnivå.

C-H har skrivit ett flertal böcker om företagstidningar, bl a "Därför
behövs personaltidningen", "Företagsredaktören i arbete" och "Ge kunden en
kundtidning".

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.