CHRISTER KARLBERG
Spelar ett varierat program med allt från Elisabethanska musik, via Barockens S.L. Weiss, Wienklassismens Fernando Sor till Romantikens Napoleon Coste, Johan Kaspar Mertz och Fransisco Tarrega till Astor Piazzola.

Det finns möjligheter att beställa tema program.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.