DAN LINDBLAD

Id: 3679

DAN LINDBLAD
Dan Lindblad´s moderna tolkningar av C.M Bellman´s musik och texter, med ny instrumentering, gör att Stockholms historia ifrån 1700-talet blir mer tillgänglig, roligare och lättförstående för dagens publik (både yngre och äldre).
^