Per Speleman - trubaduren med dragspel
Jag har en bred repertoar, från 1930 - nutid, bestående av svensktopp, skärgård, visor, julmusik,allsång, covers, mm. Jag bjuder på mig själv, sjunger eget material glad och positiv.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.