Ensamble Flautando

Id: 8903

Ensamble Flautando
Ensemble Flautando bildades 1997 på initiativ av Torleif Ander. Ensemble Flautando består idag av 11 flöjtister från Örebro, Karlskoga, Nora, Lindesberg, Laxå, Sunne och Valdermarsvik. De flesta medlemmarna arbetar som flöjtlärare på sina hemorter, men ensemblen har även medlemmar som arbetar med annat men ägnar en stor del av sin lediga tid åt flöjtspel. Man träffas 2-3 gånger per termin för repetitioner och konserter och som fast flöjtensemble är Ensemble Flautando unik i sitt slag i Skandinavien.

Ensembleformen är en fortsättning på blockflöjtensemblen och uppstod under 1800-talets senare del. Theobald Böhms arbete med att utveckla de olika tvärflöjterna gjorde att intresset för instrumentet ökade enormt och många ensembleformer uppstod, däribland flöjtensembler. I våra dagar är tvärflöjtens enorma popularitet världsomspännande och det finns professionella flöjtensembler i bl.a. Japan. I USA är det regelbundet stora tävlingar i uppträdande såväl som komposition för flöjtensemble.

Instrumentariet som Ensemble Flautando använder är från den lilla piccolaflöjten, sedan den som vi brukar kalla för "den vanliga" flöjten som egentligen är en slags sopranflöjt, till altflöjt och basflöjt. Det finns flera andra varianter som t.ex. essflöjt, flöjt d´amore, kontrabasflöjt och även subkontrabasflöjt men dom är relativt ovanliga.

Ensemblens repertoar spänner från 1600-tal fram till nutida musik. Man spelar både transkriberad musik som ursprungligen är för stråk- eller symfoniorkester och originalmusik. Med en blandning av okända stycken såväl som kända, skapas ett omväxlande och mycket uppskattat program. På repertoaren står f.n.;
A. Downes
"Sonata"

G.F. Händel
"Konsert i f-dur"

J.S. Bach
"Brandenburgarkonsert nr 3"

W.A. Mozart
"Ouvertyren till Trollflöjten"

P. Warlock
"Capriol-sviten"

G. Rossini
"Uvertyren till Barberaren i Sevilla"
^