FUNKY PAMPERS
Ett band bestående av unga talanger som vet hur man rockar...
Alla medlemmarna är födda på mitten av 80-talet.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.