Goetzinger och Sven Åberg

Id: 11974

Goetzinger och Sven Åberg
Visor från 2000-talet.
Goetzinger och Sven Åberg har jobbat ihop i olika musikprojekt sedan 20 år.

Texten och sången har alltid varit centrala i dessa projekt. Oftast har det handlat om större projekt med kör och orkester.

Sedan ett par år har musicerandet i denna duo funnits och även nu är texten och sången centrala. Texten handlar ofta om vardagens små, stora och ibland komiska problem.

Sången vilar på en grund av jazzackord utsmyckad av en flöjtstämma.
^