HASSE, LASSE & SALLE

Id: 5972

HASSE, LASSE & SALLE
Vad vill ni helst höra?
Tre musiklärare från Nacka Musikskola som underhåller på firmafesten, under middagen eller på musikpuben!
Konsert eller mingelmusik!
Visor, klassiskt, jazz eller kultis?
"Hasse, Lasse & Salle" spelar det mesta på tvärflöjt, fiol, gitarr, munspel, piano, elbas och sång.
Hans "Hasse" Davidson, tvärflöjt, fiol och elbas.
Lars "Lasse" Tidholm, piano och elbas.
Ingemar "Salle" Sallman, gitarr, munspel, fiol, elbas och sång...
^