HENRIK IBSEN SANNING & KONSEKVENS
En dramatiserad essä om den norske författaren Henrik Ibsens liv och verk. Föreställningen består av en förklarande prolog, sex akter livskonflikter samt en epilog, där jag berättar om hur Ibsen uppfattade sitt eget liv. Ca 90 min.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.