JA BER ATT FÅ TACKA
Kan även fås i en helaftonsföreställning med Tage Danielssons texter och Hawkey´s tonsättningar.
Teater Antagligen står för framförandet av detta verk...

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.