JAN JOHNSSON
Jan Johnsson är omvärldsanalytiker och en av grundarna till framtidsakademin- ett nätverk som verkar för att fånga morgondagens samhälle och näringsliv genom diskussioner, seminarier och utbildningsprogram kring olika framtids- och omvärldsfrågor. Jan är en av Sveriges mest anlitade föreläsare i omvärlds-och framtidsfrågor och är också engagerad som konsult i förändringsfrågor och framtidsinriktade utvecklingsprojekt i näringslivet och den offentliga sektorn. Han har också många års erfarenhet från olika befattningar i internationella organisationer. Seminariet åskådliggör den tydliga förändring av samhället, näringsliv och den gemensamma sektorn som vi just nu går igenom. Beroende på målgrupp kan budskapet profileras. Grundbudskapet är dock alltid detsamma.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.