JANNE & PIERRE
Visor, lite bus och en blues.
En rundvandring i den svenska vistraditionen med stänk av irlänskt och en massa garv.
Här handlar det om Vreesvijk, Fröding m.fl.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.