JANTE OCH KÄRLEKEN

Id: 5066

JANTE OCH KÄRLEKEN
Kvinnoshow, lämnar hemmet och möter historiska personer T,ex Hitler, Napoleon, livingstone och hamnar i stockholms konferansens fredsförsök.
Kommer till doktorns dörr där hon undrar vad kärlek är.
1,15 minuter lång pjäs
aktuella kvinno ämnen kan vävas in, om kund vill ha det.
En hjuligt hem format som en rullstol.
mycket dekor vid fullständig show.
ex, dörr på räls.
^