JENNY HÄGGLÖF
En av deltagarna i Robinsson 1999.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.