JOHAN HOLMSÄTER
-På en arbetsplats är hälsan inte bara en personlig angelägenhet, utan även en gemensam resurs om är avgörande för företagets prestation.Den är därför ett mål för hela organisationen och en ledningsfråga. Att utveckla hälsan som resurs kräver helhetssyn, ledningsförankring, kvalitet och långsiktighet. För företag och organisationer är en hälsoplan därför lika angelägen som en investeringsplan, en marknadsplan eller någon annan strategi. Vem har sagt? Jo, Johan Holmsäter, eldsjälen som en gång startade och byggde upp Friskis & svettis-rörelsen och som i dag vidgat och utvecklat sina teser oändligt mycket. Krönikor i Dagens Industri och tidningen Chef.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.