JOHNNY ANDERSSON
Blandar magi, sång, musik och drar historier ett komiskt och burleskt program. Passar endast vuxna, kanske på den mindre festen.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.