JOSEFIN SOM VÄRDINNA
En mycket uppskattad värdinna på mässor och konferenser...

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.