JOSEPH HOCHHAUSER
Fil.kand i psykologi och pedagogik
med.kand, gestaltterapiutbildning, auktoriserad instruktör i mental träning, auktoriserad tränare i non-violent communication s.k. giraffspråk, regissör och producent av utbildningsfilmer (se nedan), chefs-coach
Huvudämne: Kommunikation - Kulturkrockar
Manligt - kvinnligt - hur fungerar det 9 - 5?
Ögonblicklig kontakt - för presentation och säljare
Sätt liv i dina möten!
Övriga ämnen: Giraffspråk - konflikthantering
Teamets ABC - principer för effektivt samarbete
Presentation: Jättenyfiken på människor och olika beteenden, mönster och kulturer.
Jag är dynamisk, ofta rolig, älskar musik av alla slag utom mungiga. Är mediatokig. Ser alla filmer. Vill ha med publiken i processen.

Historia
Utbildad kommunikationskonsult.1979-81 stort statligt projekt för
att vaska fram entreprenörer lämpliga att satsa riskkapital på. Jag
ansvarade
för beteendeavsnitten, med observationer, seminarier om självkännedom,
motivation, ledarskap etc.Jobbat som konsult sen dess.
Arbetat som underläkare inom öppna psykvården under 1978-82. Huvudsakligen
arbetat med dynamisk och kognitiv terapi.
Bildade ett videoproduktionsbolag, Supervision, 1984 och producerade
företagspresentationer, utbildningsprogram för offentliga organisationer och
egna produktioner om kommunikation.
Producerat och regisserat utbildningsfilmerna Kroppsspråkets ABC, Mötets
Hemligheter (om stressbeteende vid olika möten och situationer) och Teamets
ABC - om principer för effektivt samarbete.

Nuläge
Seminarieledare, coach för kommunikation och utveckling av ledare och
personal
inom det egna företaget Supervision Utbildning HB.
Pedagogisk utvecklare, producent och medarbetare vid Pocketteatern,
Utbildning
& Film AB.
Intressen: människor, kommunikation, relationer och mediakultur.

Språk
Svenska
Engelska

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.