KENT
Sveriges största poporkester... Går inte att ta fel på.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.