KEY LEADERSHIP

Id: 4740

KEY LEADERSHIP
LeadCom - Ger dig sjökortet till kommunikativ navigering. Det finns saker
att lära sig som definitivt kommer att underlätta för dig - och dina
medarbetare. Samordnar chefsutbildningar tillsammans med Spegelteatern. Per
Klefelt som grundade företaget har mer än 15 års erfarenhet av
chefsutbildning. Vårt eget koncept heter Key Leadership och är en intensiv
åttadagars utbildning i kommunikativ kompetens. Detta kan även vara
intressant för Talarforum där Per Klefelt kan vara talare.
^