KJELL HAGLUND
Min ambition som föreläsare, utbildare, utvecklare samt rådgivare är att vara inspiratör, handledare, väckarklocka, samt kunskapsförmedlare av mitt budskap på ett entusiasmerande, humoristiskt, intressant, spännande, omväxlande och engagerande sätt så att ingen går oberörd därifrån.

Då jag är mycket utåtriktad, samt en god lyssnare som tar hänsyn och är förutseende och lyhörd för vad alla tycker och tänker så är möjligheten mycket stor att jag lyckas förmedla mitt budskap. Av den anledningen har jag mycket lätt för att samarbeta och därmed skapa ett gott samarbetsklimat som engagerar alla

Jag har stor erfarenhet person och team utveckling då jag arbetat som arbetsledare, och som egen företagare i 24 år med ansvar för personal, driften samt marknadsföringen samt genom mitt engagemang i idrottsrörelsen där jag under 15 år suttit med i olika styrelser som ledamot och ordförande

Jag är även utbildad elittränare som jag arbetat med i c:a 20 år samt utbildad fritidspedagog detta samt mitt engagemang inom friluftsfrämjandet har inneburit att jag arbetat med barn och ungdomar i 31 år både inom mitt yrken samt på ideell basis.

Min fritid ägnar jag åt min familj som består av fru samt två tonårsdöttrar som är 19 och 22 årsamt idrott och friluftsliv och resor där jag under 80 samt 90-talet genomförde ett stort antal maratonlopp, vasalopp samt Lidingölopp, numera ägnar jag mig bara åt multisporttävlingar där det krävs stor mental och fysisk styrka, jag har även bestigit alla de högsta fjälltopparna i Sverige, varav Heldags på skatingskidor, jag har även under 70, 80 samt 90 talet, försökt att minst 1 gång / år resa utomlands för att upptäcka världen utanför Sverige.

Mvh Kjell Haglund

Mental Andlig Person Team Ledarskaps.

Coach * Utvecklare * Utbildare * Rådgivare

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.