Klaus Lindqvist

Id: 8319

Klaus Lindqvist
Föreläsning, Kick-offs, Teambildning och Individuell Coach på Svenska, Engelska och Finska. Klaus har varit "årets talare" för IIR, Institute for International Research. Han ingår även i Svenska Olympiska Kommitténs grupp för mental rådgivning

Låt hjärnan leda!
Tanke och handling är intimt sammankopplade. Det är en viktig insikt för den som vill förbättra sina prestationer. Det må sedan gälla toppidrottsmän, företagsledare eller andra. Grundförutsättningarna har alla i sin egen hjärna. Det gäller bara att använda den rätt!

Se nya möjligheter!
Rubriken sammanfattar tre seminarier om hu man med hjälp av elitidrottarens metoder ökar både förmåga och välbefinnande, dvs: Hur man klarar jobbet och livet bättre!

I Tankens Kraft: Seminariet fokuserar på elitidrottarens metoder för att nå psykisk styrka och lyckas vara bäst, när det verkligen gäller. Motivation, målstyrning och stresshantering ingår.

II Självförtroende och prestation : Hur optimerar man en prestation? Hur förhindrar man blockeringar och hur höjer man andras och sitt eget självförtroende?

III Teambildning: "Äkta teambildning", praktik och teori. Samt kriterier för att övningarna verkligen fungerar!
Fånga upp och förebygga risker: för att göra det använder vi en profil, POMS (Profile Of Mood States), som är ett analysverktyg för både elit och "vanliga" människor.

"Suveränt framfört, fångade alla som var här!" (SSI:s Jubileumskonferens)
"Underhållande, imponerande Högt kom-ihåg-värde. Toppklass!" (deltagare i företagskonferens...
^