Lasse Anrell
En personlighet vid pennan... och även det verbala!

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.