Latinos 2
Adrian har jobbat med Victor Jara och är en fantastisk världsartist.

Eduardo har spelat med bl.a. William Clausson och tillsammans med denne utgivit 6 LP-skivor.
Adrian har turnérat i Sverige sedan 1975 och dessutom i halva Europa på stora musikarrangemang.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.