LENNART R. SVENSSON
Debatter, föredrag, teatersport, relationer...
Välkänd från TV!

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.