LILLBRITTSIV

Id: 9182

LILLBRITTSIV
En glädjespridande konsertshow av och med Anna Döbling, Anna Eriksson, Maria Lindström och Lolita Ray!
Skrönor och sannigar om Lill-Britt Sivs öden och äventyr.

Nyschlager kryddad med gammschlager framförd med jublande stämsång till eget ackompanjemang av dragspel, munspel, klockspel, mandolin, gitarrer, bas, skrammel och handklapp!
^