LINDA ANDERSSON
Arbetar som fotomodell. Men är öppen för andra förslag t.ex. gästbartender

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.