MACE SPEAKERS
Med små skådespel och filmmaterial, hämtade från vardagen, viualiseras allas våra kroppsliga handlingar och beteenden. Publikens aktiva medverkan är en viktig del i föredragen. I vardagliga situationer ges deltagarna möjlighet att uppleva och uppmärksamma vad de själva säger med kroppen.
Och om så önskas, se sig själv på film. Våra naturliga uttryck finns i möten med andra, de ser vi inte framför spegeln.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.