Magnus Wester
Anställdes av IBM som nittonåring, inom IT. Startade eget 1983 som föreläsare och diskussionspartner inom IT-strategi. Att utnyttja informationsteknik som hjälpmedel för förändring. Att få personalen att bättre utnyttja befintliga och nya IT- investeringar.

Presentationsteknik, lärarteknik, mycket populär grundkurs i travsport och travspel (perfekt för konferenser på Solvalla eller andra travbanor!) Magnus är besatt av informationsteknikens förändringspotential, och ägnar huvuddelen av sin tid åt att hjälpa människor få större fördelar av modern teknik. Magnus är en karismatisk talare, som envetet fokuserar teknikens värde istället för tekniken i sig.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.