MARGARITA LEYTON
Chilensk sångerska.
Allt från traditionell folkmusik, populärmusik till tango och salsa.
Uppträder med en pianist eller en gitarrist.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.