Med havet intill
Med plats för ca 50 - 70 pers.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.